Pentru a X-a oarã un bun venit!

Cuvânt de deschidere de Erwin Josef Tigla


Un traditional bun venit la cea de a X-a editie jubiliarã a "Zilelor literaturii germane la Resita", o manifestare care simbolizeazã si readuce în memorie strãdania si perseverenta cu care Asociatia Germanã de Culturã si Educatie a Adultilor din Resita se preocupã de cultura minoritãtii germane din aceastã parte de tarã. De 10 ori "Zilele literaturii germane la Resita" reprezintã pentru noi o institutionalizare a acestei manifestãri. Pentru oaspetii nostri înseamnã un loc de întâlnire a scriitorilor, cercetãtorilor, germanistilor si a iubitorilor de literaturã, o întâmplare literarã anualã la poale de Semenic, la mal de Bârzava, unicat de felul ei. De data aceasta vom avea posibilitatea de a reflecta, discuta si de a delibera împreuna despre ce înseamnã aceste 10 editii pentru miscarea literarã actualã a germanilor din România. Totodatã va trebui sã ne facem gânduri despre viitorul acestei manifestãri devenitã traditionalã, adânc ancoratã în miscarea culturalã a etniei germane din tara noastrã. Din punct de vedere literar, Banatul Montan se va afla din nou în centrul manifestãrii. Se va vorbi despre scriitori germani care au trãit si scris pe sau despre aceste meleaguri. Speram într-un program interesant si atractiv pentru fiecare. Ne bucurã revederea cu oaspeti dragi, scriitori si germanisti care au putut deja constata prin participarea lor la editiile anterioare despre importanta acestei manifestãri. Invitatilor nostri le dorim ca sã petreacã la fel de bine în acest an ca si la alte editii, sã se simtã ca acasã. Literatura germanã din România se aflã în aceste trei zile aici, la Resita, la ea acasã!

Nu în ultimul rând salutãm prezenta la aceastã inaugurare festivã a celei de a X-a editii a reprezentantilor oficiali care ne acordã cinstea de a fi rãspuns invitatiei noastre si în mod deosebit celor care ne-au sprijinit financiar si material în vederea reusitei manifestãrii.
Resita isi deschide portile pentru cea de a X-a editie a "Zilelor literaturii germane". Fie ca aceste zile sã fie zile ale prieteniei si ale colaborãrii pe tãrâmul literaturii germane!
Resita, la 19 mai 2000